Projektų rizikų valdymas

Projekto rizika – tai veiksnys, kuris gali turėti tiek teigiamos, tiek ir neigiamos įtakos projektui. Rizika projekto valdyme yra neišvengiama. Todėl projekto rizikos valdymo tikslas yra sumažinti neigiamos įtakos tikimybę ir padidinti pozityvių reiškinių tikimybę. Siekiantiems šių tikslų DATA MINER siūlo „Projektų rizikos valdymo“ kursą.

Kurso tikslas

Supažindinti kurso klausytojus su praktiniu požiūriu į projektų rizikos valdymą ir pateikti metodiką bei rekomendacijas, kuriomis nedelsdami galite naudotis. Kiekviena šio kurso dalis patikrinta praktiškai ir yra taikoma informacinių technologijų, naujų produktų ar paslaugų kūrimo ir daugelyje kitų sričių. Kursas parengtas taikant suaugusiųjų mokymo rekomendacijas. Jo metu klausytojai atlieka praktines užduotis, grupėse analizuoja situacijas, susipažįsta su dažnai pasitaikančiomis rizikų valdymo klaidomis ir pritaiko naujai įgytas žinias savo realiai vykdomuose projektuose.

Šis kursas skirtas:

Būsimiems ar esamiems projektų vadovams ir projektų dalyviams, gilinantiems savo žinias projektų vadybos srityje. Pagrindinis reikalavimas kurso dalyviams yra projektų vadybos pagrindų žinios.

Įgytų žinių nauda

 • Įgysite išsamias žinias apie projektų rizikos valdymą bei jo metodikas;
 • Efektyviau planuosite ir kontroliuosite projekto valdymo procesus – numatysite ir įvertinsite rizikas.

Rizikų valdymo standartai, principai , struktūra

 • Rizikų valdymo esmė, prasmė ir paskirtis
 • Rizikų valdymas projektinėje ir procesinėje veikloje
 • Rizika- kaip ją pamatuoti?
 • Rizikos veikimo grandinė
 • Rizikų valdymo būdai
 • Tipinių grėsmių pavyzdžiai
 • Praktinis darbas: Parenkite Jūsų veiklos rizikų sąrašą

Rizikų valdymo procesai

 • Kas yra procesas
 • Projekto rizikų valdymo procesas pagal ISO 31000
 • Projekto rizikų valdymo procesas pagal Risk IT (ISACA)
 • Projekto rizikų valdymo procesas pagal Management of Risk (CO)
 • Projekto rizikų valdymo procesas pagal PMBOK® (PMI)

Rizikų planavimas

 • Rizikų valdymo planavimo procesas
 • Rizikų valdymo planas
 • Rizikų kategorijos (RBS)
 • Rizikų poveikio lentelė
 • Rizikų tikimybių ir poveikio lentelė
 • Rizikos valdymo plano parengimas

Rizikų indentifikavimas

 • Rizikų nustatymo būdai
 • Rizikų nustatymo procesas
 • Rizikų registras (Risk Register)
 • LPM rizikų registras (Risk Register)
 • Rizikų nustatymo metodai
 • „Projekto griūtis“
 • Praktinis darbas. Parenkite Jūsų veiklos rizikų registrą

Kokybinė rizikų analizė

 • Kokybinės rizikų analizės procesas
 • Kaip atliekama kokybinė rizikų analizė?
 • Praktinis darbas. Papildykite veiklos rizikų registrą kokybiniais rizikų vertinimais

Kiekybinė rizikų analizė

 • Rizikų kiekybinės analizės procesas
 • Kiekybinio rizikų vertinimo tikslai
 • Kiekybinės analizės įrankiai ir metodai
 • Jautrumo analizė (Sensitivity analysis)
 • Sprendimų medis (Expected MonetaryValue)
 • Praktinis darbas. Pateikto uždavinio sprendimas
 • Monte Carlo tvarkaraščio rizikų analizė
 • Projekto trukmės skaičiavimas
 • Monte Carlo biudžeto rizikų analizė
 • Nenumatytų išlaidų  / atsargumo rezervas (Contingency Rezerve)
 • Kaštų biudžeto sudarymas ir rezervų analizė
 • Kokybinė vs. kiekybinė rizikų analizė

Rizikos atsako priemonių planavimas

 • Rizikų valdymo kontrpriemonių planavimo procesas
 • Atsako į rizikas strategijos
 • Praktinis darbas.  Parinkime tinkamiausią rizikų ir galimybių valdymo strategiją

Rizikų stebėjimas ir kontrolė

 • Rizikos stebėjimo ir kontrolės procesas
 • Rizikos stebėjimo ir kontrolės metodai
 • Projekto statuso susirinkimai. Klausimai aptarimui.

Rizikų valdymas

 • Rizikų valdymo ABC
 • Rizikų valdymo svarbos komunikacija
 • Reikalavimai projektų, rizikų, verslo, t.t. valdymo sistemoms
 • Rizikų valdymo mokymų apibendrinimas