Komunikacijos valdymas

Komunikacijos/komandos valdymas naudojant LEGO SERIOUS PLAY metodą.

Komunikacija yra neabejotinai svarbi kiekvienos organizacijos gyvavime. Esant efektyviai vidinei komunikacijai užtikrinami geri kolegų tarpusavio santykiai, darbuotojai ne tik informuojami apie įmonės viziją, tikslus, planus, pokyčius, bet ir įtraukiami į įmonės veiklą, užtikrinamas grįžtamasis ryšys. Taip darbuotojai sužino, ko siekia organizacija ir yra motyvuojami to siekti kartu.

Dėstydami komunikacijos ir komandos valdymą pasitelkiame LEGO SERIOUS PLAY metodą – daugelyje pasaulio šalių naudojamą inovatyvų būdą bendravimui gerinti ir problemoms spręsti, naujoms žinioms kurti ir pritaikyti, dialogui skatinti.

LEGO SERIOUS PLAY metodas pagrįstas tvirtu įsitikinimu, kad vienintelis tikras konkurencinio pranašumo šaltinis yra organizacijos žmonių žinios, kūrybiškumas, įgūdžiai ir patirtis. Kiekvienas darbuotojas turi unikalių ir naudingų idėjų, tačiau tradiciniai darbo organizacijose metodai ne visada leidžia jas išreikšti. Susirinkimų metu savo idėjas ir nuomones aktyviai išsako tik apie 20 proc. dalyvių, kurie kalba apie 80 proc. viso laiko. Taigi organizacijos nepanaudoja viso savo darbuotojų potencialo, o priimti sprendimai neretai būna paviršutiniški.

Kursas skirtas įvairiems organizacijoms tikslams pasiekti:

 • Strategijai vystyti ir studijuoti – padeda įvertinti santykius su išorės partneriais ir klientais;
 • Organizacijai vystyti – vadovams, komandoms ir atskiriems darbuotojams;
 • Inovacijoms ir produktams kurti – leidžia atskleisti kūrybinį mąstymą ir paversti idėjas konkrečia veikla;
 • Pokyčiams valdyti – padeda sėkmingai įgyvendinti struktūrinius pokyčius, sumažinti pasipriešinimą.

LEGO SERIOUS PLAY koncepcijos esmė:

 1. Proceso struktūra – vadovaujamasi „žingsnis po žingsnio“ principu.
 2. Detalės – naudojamos tikros LEGO detalės, kuriomis kuriami vizualūs 3D objektai, atspindintys žmogaus mintis, svarstymus bei idėjas.
 3. Dalyvio etiketas – kiekviena nuomonė ir idėja yra svarbi, todėl turi būti išklausyta.
 4. Mentoriaus elgesio kodeksas – sertifikuotas treneris sukuria palankią ir pozityvią atmosferą, padeda išryškinti ir akcentuoti esamas problemas bei galimus sprendimus.

Pagrindinė LEGO SERIOUS PLAY stiprybė yra inovatyvus dalyvių skatinimas:

 • Mąstyti ir perteikti mintis kitiems;
 • Prisidėti prie komunikacijos proceso;
 • Klausytis vienas kito;
 • Mąstyti ir komunikuoti kitaip nei įprasta.

Dalyvių bendradarbiavimas stiprinamas mokantis klausytis vienam kito ir palaikant pozityvų bei konstruktyvų dialogą. Dalyviai išmoksta efektyviau komunikuoti, skatinama jų vaizduotė, į kasdieninį darbą imama žvelgti su didesniu pasitikėjimu savimi, aukštesniu įsipareigojimo lygiu bei aiškesniu suvokimu, kad visi siekia bendrų organizacijos tikslų.

Esminė nauda:

Šie mokymai itin aktualūs tuomet, kai organizacija susiduria su sudėtinga situacija arba uždaviniu, kuriam išspręsti reikalingas visų komandos narių indėlis. Daugelio organizacijos narių nuomonių, įžvalgų ir idėjų išsakymas, jų išklausymas bei kilusios konstruktyvios diskusijos gali padėti priimti geresnius sprendimus, skatinti ne tik organizacijos narių, bet ir pačios organizacijos tobulėjimą.

Kursas efektyvus tik tada, kai organizacijos ar komandos vadovas tiki, kad visų komandos narių nuomonė yra vertinga, o organizacijos vertė slypi jos žmonėse.

Nauda komandai:

 • Dalyviai geriau pažįsta save bei savo kolegas;
 • Geriau pažinę save ir kitus komandos nariai kartu dirba efektyviau ir padeda vieni kitiems tobulėti;
 • Dalyviai išsineša vienodą suvokimą apie savo organizacijos misiją, viziją, tikslus ir kultūrą;
 • Kartu analizuoja organizacijos aplinką ir ieško būdų organizacijos tikslams pasiekti;
 • Geriau supranta savo organizaciją, jos veiklą ir stipriąsias bei silpnąsias puses;
 • Apsikeičia nuomonėmis ir ieško bendrų sprendimų.

Nauda organizacijai:

 • Išauga darbuotojų motyvacija bei lojalumas organizacijai;
 • Pasitelkiamos visos komandos žinios, patirtis, įgūdžiai bei įžvalgos įvairiems klausimams spręsti;
 • Vizualizuojamas dinamiškas trimatis organizacijos ir jos aplinkos modelis, kuris leidžia pastebėti esamus trūkumus ir naujas galimybes;
 • Realios situacijos simuliuojamos ir analizuojamos įvairiais aspektais;
 • Atrastos naujos galimybės padeda organizacijai plėstis ir tobulėti.

LEGO SERIOUS PLAY metodas remiasi žinojimu, kaip žmonės ir grupės geriausiai mokosi, todėl mokymosi procesas susideda iš 4 spirale judančių žingsnių:

 1. Dalyviams padedama suprasti kontekstą, pajausti prasmę to, ką jie išmoks ir ką jie turėtų patirti;
 2. Visi įtraukiami į procesą, kurio metu savo žinias, idėjas, asmeninius kūrybinius įgūdžius išreiškia savo rankomis kurdami realius apčiuopiamus modelius;
 3. Dalyviai skatinami mąstyti apie tai, ką jie sukūrė, pažvelgti giliau į sukurtą objektą ir leisti kilti prasmingoms įžvalgoms;
 4. Dalyviams suteikiama galimybė susieti gautas žinias su naujais ateities siekiais.

Kurso trukmė:

Rekomenduojama minimali kurso trukmė – 8 akademinės valandos.

Kurso medžiaga:

Kiekvienas dalyvis gauna LEGO SERIOUS PLAY dalyvio medžiagos rinkinį pratimams atlikti. Taip pat dalyviai gauna vieną LEGO rinkinį, kuriuo dalinasi bendrai.

Neįmanoma išmokti ir įvertinti LEGO SERIOUS PLAY metodo stiprybės ir naudos tik skaitant apie jį, nes šis metodas yra adaptuojamas kiekvienai organizacijai bei komandai atskirai.

Dėl šios priežasties rekomenduojame LEGO SERIOUS PLAY metodą išbandyti patiems ir pritaikyti savo organizacijos darbuotojams.