Kompiuterinio įsibrovimo kaltės įrodymo tyrėjo sertifikacija (CHFI)

Kompiuterinio įsibrovimo kaltės įrodymo tyrimas – tai procesas, kuriuo siekiama identifikuoti neteisėtų kompiuterinių įsibrovėlių kaltės įrodymus, patraukti juos atsakomybėn ir užkirsti kelią kompiuteriniams įsibrovimams ateityje.

CHFI sertifikacija yra skirta asmenims, dirbantiems teisės ir teisėsaugos, apsaugos ir kariuomenės, bankų ir draudimo srityse, IT vadovams bei sistemų administratoriams, bei kitiems, kurių darbo sritys yra susijusios su neteisėtu kompiuteriniu įsibrovimu, kompiuterinio įsibrovėlio identifikavimu, ir kurie yra atsakingi už saugią kompiuterinę aplinką.

Ši sertifikacija suteikia reikalingų žinių bei įgūdžių neteisėto įsibrovėlio ir jo kaltės įrodymų identifikavimui. Mokymų metu nagrinėjami neteisėtų kompiuterinių įsibrovėlių metodai bei technika. Šios žinios ir įgūdžiai padeda surinkti kompiuterinio įsibrovėlio kaltės įrodymus, būtinus norint patraukti asmenį teisinėn atsakomybėn.

 1. Computer Forensics in Today’s World
 2. Computer Forensics Investigation Process
 3. Searching and Seizing Computers
 4. Digital Evidence
 5. First Responder Procedures
 6. Computer Forensics Lab
 7. Understanding Hard Disks and File Systems
 8. Windows Forensics
 9. Data Acquisition and Duplication
 10. Recovering Deleted Files and Deleted Partitions
 11. Forensics Investigation Using AccessData FTK
 12. Forensics Investigation Using EnCase
 13. Steganography and Image File Forensics
 14. Application Password Crackers
 15. Log Capturing and Event Correlation
 16. Network Forensics, Investigating Logs and Investigating Network Traffic
 17. Investigating Wireless Attacks
 18. Investigating Web Attacks
 19. Tracking Emails and Investigating Email Crimes
 20. Mobile Forensics
 21. Investigative Reports
 22. Becoming an Expert Witness

Kandidatai, siekiantys įgyti CHFI sertifikatą, turi išklausyti penkių dienų Computer Hacking Forensic Investigator kursą ir išlaikyti 312-49 egzaminą. Kandidatai, prieš siekiant šios sertifikacijos, privalo būti išklausę Ethical Hacking and Countermeasure kursą ir turėti CEH sertifikaciją.

Apie egzaminą:

1. Egzamino pavadinimas: Computer Hacking Forensic Investigator
2. Egzamino kodas: 312-49
3. Klausimų skaičius: 150
4. Trukmė: 4 valandos
5. Egzamino laikymo vieta: DATA MINER Mokymų centras
6. Egzamino forma: testas
7. Išlaikymo balas: 70%

Auditoriniai mokymai

Pradžios data Trukmė, d. Kurso pavadinimas Kaina, € Statusas
2021-09-27 5 Teisėto kompiuterinio įsibrovėlio sertifikacija (CEH) 1506
2021-10-18 5 Atestuoto saugumo analitiko sertifikacija (ECSA/LPT) 1506
2021-11-22 5 Kompiuterinio įsibrovimo kaltės įrodymo tyrėjo sertifikacija (CHFI) 1506