„Points of You“ žaidimas Agile komandoms

„Points of You” žaidimas – tai tarptautinio pripažinimo ir sėkmės sulaukusi priemonė, padedanti skleistis dalyvių potencialui, generuoti naujas idėjas, plėtoti ateities planus bei perspektyvas, geriau suprasti save, kitus, pažinti, mokytis.  Šiuo žaidimu vis dažniau naudojasi koučeriai kaip puikiu įrankiu darbui su žmonėmis.

„Points of You” žaidimas – efektyvi ir kūrybiška priemonė tiek asmeniniam tobulėjimui, tiek žaidžiant verslo aplinkoje. Žaidimas skatina išsivaduoti iš nustatytų mąstymo modelių, kurie grindžiami įprastais sprendimais, išbandyti save naujose srityse ir taip atverti naujas pokyčių, plėtros ir augimo galimybes.

Untitled design (3)

Kadangi žaidime daug dėmesio skiriama mąstymo ir bendravimo procesams, tai praktiška priemonė, kurią naudoja gyvenimo ir verslo sėkmės mokytojai, treneriai, terapeutai, vadovai, psichologai, patarėjai, grupių lyderiai ir kt. Šį žaidimą galima žaisti komandoje ar net visai įmonei. Be to, jis yra lengvai pritaikomas įvairioms temoms ir tikslams, tokiems kaip:

  • projekto rezultatų aptarimas. Tai komandos sesija, kurios metu dalyviai turi galimybę saugiai ir žaismingai aptarti ir įvertinti projekto eigą ir rezultatus. Naudojant specialią žaidimo metodiką komandos nariai gali drąsiai ir atvirai pasidalinti savo įspūdžiais, pastebėjimais, nuomone bei požiūriais. Vėliau visos įžvalgos ir nuomonės “transformuojamos” į pamoka, kurios leidžia kituose projektuose išvengti tų pačių klaidų bei atkartoti sėkmes.
  • komandos narių lūkesčių su(si)derinimas. Užsiėmimo metu suteikiama galimybė kartu dirbančios komandos nariams įvardinti savo asmeninus lūkesčius, išklausyti vieni kitų lūkesčius, sutvirtinti tarpusavio supratimą bei atkurti ar sustiprinti bendrumo jausmą.
  • susikalbėjimo laboratorija (arba komunikacijos anatomija). Seminaras skirtas kartu dirbančioms komandos atrasti ir įvardinti pagrindinius komunikacijos iššūkius, įvairias sudėtingas situacijas, kuriose būna sudėtinga suprasti kitus ir būti suprastam. Sesijos metu nagrinėjami psichologiniai bendravimo su kitais sunkumai, aptarimiami būdai ir technikos, kaip tokius sunkumus įveikti. Praktikos metu dalyviai turi galimybę pasidalinti savo požiūriais ir perspektyvomis, geriau suprasti komunikacijos skirtumus, egzistuojančius komandoje. Taip pat ieškoti ir atrasti bendrus susitarimus, kurie leistų pagerinti vidinę komunikaciją ir padėtų efektyviai susikalbėti tarpusavyje.

Akivaizdžiai malonus ir estetiškai patrauklus žaidimas pateikia 65 įprastas koncepcijas ir pasiūlo daugybę įdomių jų interpretacijų – paprastų ar abstrakčių, aiškių ar kūrybiškų. Taip sukuriami netikėti kontekstai ir atrandami nauji keliai.

Seminaras skirtas:

  • Kartu dirbančioms ilgalaikėms komandoms (pvz. skyriams);
  • Laikinoms projektų komandoms;
  • Mažų ir vidutinių įmonių kolektyvams, kurių veikla glaudžiai susijusi tarpusavyje;
  • Kitoms organizacijose dirbančioms komandoms, kurių veiklos rezultatams ir pačiam procesui tiesioginės įtakos turi darni komandos narių veikla

Dalyvių skaičius: komandoms iki 12 narių.