Lyderystė

Ką šiandien reiškia būti lyderiu? Nepaisant to, jog yra sukurta daugybė mokymo programų, atspausdidnta knygų bei mokslinių publikacijų, paskelbta ne viena dešimtis pranešimų lyderystės tema, tačiau tokia informacijos gausa apsunkina lyderio sąvokos supratimą. Kyla esminis klausimas, kaip atsirinkti, kas yra tikroji lyderystė bei kokia lyderystės forma reikalinga taip greitai besikeičiančiame pasaulyje.

Kviečiame susipažinti bei įsisąmoninti naują lyderystės paradigmą, kuri apima daugiau nei individualius interesus. Mokymosi metu apžvelgsite lyderystės fenomeno evoliuciją, kultūrinius pokyčius, kurie padės ne tik atpažinti lyderystės modelius, bet ir pritaikyti asmeniniame bei profesiniame lygmenyse. Lyderstės kursai padės atskleisti asmeninio sąmoningumo raidą, siekti užsibrėžtų tikslų bei tapti naujos kartos lyderiais.

Kurso tikslai:

 • Suvokti principus, leidžiančius perkurti savo organizacijas, perkuriant save.
 • Susidaryti sąmoningą požiūrį į lyderio vaidmenį.
 • Atpažinti ir tobulinti lyderystės įgūdžius, sustiprinant įsipareigojimą organizacijos tikslams;
 • Pagerinti darbo našumą, taikant lyderystės įgūdžius organizacijoje;
 • Formuoti sąmoningą ir vertybėmis grįstą elgseną įvairiose darbinės veiklos situacijose;
 • Praplėsti unikalios savo gyvenimo ir organizacinės veiklos filosofijos prasmės suvokimą.

Gebėjimai, kuriuos įgis dalyviai :

 • Suvoks evoliucijos logikos veikimą žmogaus gyvenime ir organizacijose.
 • Pažins visapusišką lyderystės procesą, kurio dėka keičiasi mąstymo būdas, veiksmų ir sprendimų logika.
 • Aktualizuos savo vidinį potencialą.
 • Suvoks asmeninės ir oganizacinės lyderystės svarbą;
 • Optimaliai realizuos savo sumanymus, giliau įžvelgiant ir suprantant tikrąsias įvykių, poelgių ir pasirinkimų priežastis.
 • Gebės atskirti bei susieti lyderystės ir vadovavimo funkcijas;
 • Sustiprins asmeninį požiūrį į asmenybės integralumą;
 • Išmoks naudotis „Four Whys“, metodologiniu konstruktu, kuriant asmeninę ir oganizacinę viziją ir misiją;
 • Susipažins su sąmoningo kapitalizmo samprata, nauja verslo paradigma;

Mokymo metodai, praktinės užduotys

Paskaitos, diskusijos, individuali ir grupinė praktika, realių atvejų analizė, žaidimai, kūrybinės idėjų paieškos, vizualizacija. Lyderystės kompetencijos; lyderystės įgūdžiai (IQ, EQ, SQ); vizijos ir tikslų formavimas ir perteikimas.

 • Evoliucijos samprata: žmonijos kultūrinė evoliucija;naujoji ir senoji verslo paradigmos;sąmoningo kapitalizmo samprata.
 • Fizinis, protinis, psichologinis ir dvasinis žmogaus vystymasis.
 • Žmogaus sąmoningumo evoliucija; lyderio sąmoningumas.
 • Lyderystės struktūra; naujos paradigmos lyderystė; nuo “aš” prie “mes”.
 • Vadovavimas vs lyderystė; lyderystė kaip vadovavimo kompetencija.
 • Asmeninė lyderystė; savęs pažinimas, motyvacija, udgymas.
 • Lyderystės kompetencijos; lyderystės įgūdžiai (IQ, EQ, SQ); vizijos ir tikslų formavimas ir perteikimas (,,Four Why” metodologinis konstruktas).
 • Lyderystės ir organizacijos kultūra; į vertybes orientuota organizacijos kultūra.
Pradžios data Trukmė, d. Kurso pavadinimas Kaina, € Statusas
2019.04.24 3 NLP projektų vadovams 840
2019.05.07 1 Efektyvus laiko, užduočių ir kalendoriaus valdymas naudojant Microsoft Outlook 2010/2013 220
2019.05.08 2 Sudėtingų situacijų projektuose valdymas naudojant Harvard derybų (HNP) metodą 440